Descrizione 

Dado 

2022-06-08
17:36:29
red puma 2 3 Hotaki lame +1 (2d6)
2022-06-08
17:34:09
red puma 4 5 Hotaki lame +1 (2d6)
2022-06-08
17:33:51
red puma 2 3 Salto nel buco +1 (2d6)
2022-06-08
11:51:14
phase spider 6 (1d6)
2022-06-08
11:51:11
phase spider 4 (1d6)
2022-06-07
21:54:47
liquid unicorn 3 4 4 4 (4d4)
2022-06-07
21:54:35
phase platypus 1 3 4 (3d4)
2022-06-07
21:49:23
phase platypus 1 2 2 4 5 5 5 6 6 6 6 6 Nate (6d6+3d6+3d6)
2022-06-07
21:49:12
liquid unicorn 2 3 3 4 (4d6)
2022-06-07
21:38:25
phase platypus 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 Nate (6d6+3d6+3d6)
2022-06-07
21:35:29
rowling monkey 1 2 2 3 4 5 5 5 6 6 Ee (10d6)
2022-06-07
21:31:08
liquid unicorn 1 3 4 4 4 4 5 5 (8d6)
2022-06-07
21:30:05
flapping zebra 2 3 3 3 3 4 4 6 6 7 (6d6 + 4d10)
2022-06-07
20:28:30
venom griffyn 17 (1d50)
2022-06-07
13:36:43
big dragonfly 20 (1d20)
2022-06-07
13:35:15
big dragonfly 6 14 (2d20)
2022-06-07
13:35:14
big dragonfly 13 13 (2d20)
2022-06-07
13:35:12
big dragonfly 9 17 (2d20)
2022-06-07
13:34:59
big dragonfly 3 4 5 (3d6)
2022-06-07
13:34:50
big dragonfly 3 (1d6)
2022-06-07
13:34:41
big dragonfly 1 4 5 (3d6)
2022-06-07
13:34:32
big dragonfly 5 (1d6)
2022-06-07
13:34:13
big dragonfly 3 4 (2d4)
2022-06-07
13:34:08
big dragonfly 1 4 (2d6)
2022-06-07
13:33:55
big dragonfly 2 5 5 (3d6)
2022-06-07
13:33:44
big dragonfly 1 (1d6)
2022-06-07
13:33:33
big dragonfly 1 3 4 (3d6)
2022-06-07
13:33:23
big dragonfly 2 (1d6)
2022-06-07
13:33:03
big dragonfly 2 4 (2d4)
2022-06-07
13:32:48
big dragonfly 2 3 (2d6)
2022-06-07
13:32:21
big dragonfly 2 3 3 (3d6)
2022-06-07
13:32:09
big dragonfly 1 (1d6)
2022-06-07
13:31:33
big dragonfly 1 2 (2d4)
2022-06-07
13:30:52
big dragonfly 1 3 (2d6)
2022-06-07
13:25:11
big dragonfly 10 (1d10)
2022-06-07
13:23:32
big dragonfly 7 14 (2d20)
2022-06-07
13:23:30
big dragonfly 1 12 (2d20)
2022-06-07
13:22:18
big dragonfly 4 (1d20)
2022-06-07
13:21:58
big dragonfly 4 (1d10)
2022-06-07
13:19:40
big dragonfly 3 20 (2d20)
2022-06-07
13:19:36
big dragonfly 13 19 (2d20)
2022-06-07
13:17:57
big dragonfly 2 (1d20)
2022-06-07
13:15:11
big dragonfly 15 (1d20)
2022-06-06
21:24:11
flickering turtle 19 (1d20)
2022-06-06
21:24:08
flickering turtle 19 (1d20)
2022-06-06
21:24:01
flickering turtle 1 (1d2)
2022-06-06
21:23:33
flickering turtle 3 (1d4)
2022-06-06
21:23:29
flickering turtle 3 (1d4)
2022-06-06
21:22:22
flickering turtle 2 (1d20)
2022-06-06
21:20:06
flickering turtle 2 (1d6)
2022-06-06
21:19:54
flickering turtle 2 (1d4)
2022-06-06
21:19:10
flapping zebra 3 (1d20)
2022-06-06
21:18:21
massive otter 7 *catena dello sciacquone* (1d20)
2022-06-06
21:18:20
flickering turtle 12 (1d20)
2022-06-06
21:17:04
flickering turtle 12 (1d20)
2022-06-06
21:16:59
flickering turtle 7 (1d20)
2022-06-06
21:14:53
massive otter 12 *catena dello sciacquone* (1d20)
2022-06-06
21:14:45
flickering turtle 1 (1d20)
2022-06-06
21:14:22
massive otter 17 *catena dello sciacquone* (1d20)
2022-06-06
21:09:50
flickering turtle 4 (1d20)
2022-06-06
21:09:06
massive otter 16 (1d20)
2022-06-06
21:01:35
flapping zebra 5 (1d20)
2022-06-06
20:46:12
massive otter 6 (1d20)
2022-06-06
20:44:40
flapping zebra 3 (1d20)
2022-06-06
20:17:07
flapping zebra 1 (1d20)
2022-06-06
20:14:43
flapping zebra 4 (1d20)
2022-06-06
20:07:49
flapping zebra 20 (1d20)
2022-06-06
20:03:22
flapping zebra 5 (1d20)
2022-06-06
19:50:12
flapping zebra 5 (1d20)
2022-06-06
19:49:57
flickering turtle 17 (1d20)
2022-06-06
19:46:50
flapping zebra 14 (1d20)
2022-06-06
19:25:31
crazy snake 8 (1d20)
2022-06-06
19:24:36
flapping zebra 6 (1d20)
2022-06-06
19:21:45
flapping zebra 10 (1d20)
2022-06-06
19:21:17
crazy snake 14 (1d20)
2022-06-06
19:20:57
flickering turtle 20 (1d20)
2022-06-06
19:20:50
flapping zebra 18 (1d20)
2022-06-06
19:20:08
flapping zebra 3 (1d6)
2022-06-06
11:13:06
small spider 4 (1d8)
2022-06-06
11:10:41
small spider 11 (1d25)
2022-06-06
11:10:01
small spider 3 (1d4)
2022-06-06
11:08:41
small spider 12 dizionari (1d25)
2022-06-06
11:08:25
small spider 13 dizionari (1d30)
2022-06-06
11:08:16
small spider 28 dizionari (1d30)
2022-06-06
11:08:05
small spider 5 (1d30)
2022-06-06
11:08:04
small spider 3 (1d30)
2022-06-06
11:08:02
small spider 10 (1d30)
2022-06-06
10:39:59
green griffyn 8 (1d10)
2022-06-06
10:39:58
green griffyn 8 (1d10)
2022-06-06
10:39:56
green griffyn 9 (1d10)
2022-06-06
10:39:55
green griffyn 2 (1d10)
2022-06-06
10:39:49
green griffyn 3 (1d3)
2022-06-06
10:39:48
green griffyn 3 (1d3)
2022-06-06
10:39:46
green griffyn 1 (1d3)
2022-06-06
09:47:00
strange platypus 3 3 3 4 5 6 7 9 10 10 (10d10)
2022-06-06
09:46:48
strange platypus 6 0o (1d6)
2022-06-06
09:46:45
strange platypus 6 (1d6)
2022-06-06
09:46:44
strange platypus 3 (1d6)
2022-06-06
09:46:42
strange platypus 2 (1d6)
2022-06-06
09:46:41
strange platypus 4 (1d6)