Descrizione 

Dado 

2022-06-04
10:59:57
big monkey 3 (1d3)
2022-06-04
10:59:55
big monkey 1 (1d3)
2022-06-04
10:59:54
big monkey 2 (1d3)
2022-06-04
10:59:48
big monkey 4 (1d10)
2022-06-04
10:59:47
big monkey 2 (1d10)
2022-06-04
10:59:45
big monkey 7 (1d10)
2022-06-04
10:59:43
big monkey 5 (1d10)
2022-06-04
01:11:16
magenta cobra 2 3 3 4 (4d6)
2022-06-04
01:11:02
magenta cobra 4 5 6 6 (4d6)
2022-06-04
01:10:50
magenta cobra 4 5 6 6 (4d6)
2022-06-04
01:10:35
magenta cobra 2 5 5 6 (4d6)
2022-06-04
01:10:26
magenta cobra 1 4 5 5 (4d6)
2022-06-04
01:10:20
magenta cobra 2 2 4 4 (4d6)
2022-06-04
01:10:13
magenta cobra 3 5 5 6 (4d6)
2022-06-03
13:20:26
transgenic griffyn 9 (1d18)
2022-06-03
13:20:25
transgenic griffyn 3 (1d18)
2022-06-03
13:20:24
transgenic griffyn 10 (1d18)
2022-06-03
12:02:42
transgenic griffyn 6 (1d18)
2022-06-03
12:02:41
transgenic griffyn 12 (1d18)
2022-06-03
12:02:40
transgenic griffyn 7 (1d18)
2022-06-03
11:15:02
crazy snake 12 19 (2d20)
2022-06-03
11:15:01
crazy snake 8 16 (2d20)
2022-06-03
11:11:00
crazy snake 1 (1d4)
2022-06-03
11:10:36
crazy snake 1 4 (2d20)
2022-06-03
11:10:34
crazy snake 11 19 (2d20)
2022-06-03
11:07:37
crazy snake 9 10 (2d20)
2022-06-03
11:07:36
crazy snake 19 20 (2d20)
2022-06-03
11:02:23
massive otter 4 13 (2d20)
2022-06-03
11:02:21
massive otter 10 17 (2d20)
2022-06-03
11:02:18
massive otter 14 17 (2d20)
2022-06-03
10:57:36
massive otter 8 (1d10)
2022-06-03
10:56:37
massive otter 2 2 6 (3d6)
2022-06-03
10:56:32
massive otter 2 3 5 (3d6)
2022-06-03
10:56:27
massive otter 3 4 6 (3d6)
2022-06-03
10:56:23
massive otter 3 6 6 (3d6)
2022-06-03
10:56:18
massive otter 1 2 5 (3d6)
2022-06-03
10:56:14
massive otter 2 2 6 (3d6)
2022-06-03
10:56:09
massive otter 2 3 6 (3d6)
2022-06-03
10:56:03
massive otter 3 4 5 (3d6)
2022-06-03
08:08:25
magenta dragonfly 5 (1d6)
2022-06-02
21:47:39
big monkey 6 Danni pugno Tsukiko +1 (1d6)
2022-06-02
21:17:51
crazy zebra 4 LOM, danni sciabola scheletro (1d6)
2022-06-02
17:10:04
big monkey 2 4 Tsukiko tira un mega gancio allo scheletro (2d6)
2022-06-02
08:56:29
big monkey 3 (1d6)
2022-06-02
06:44:07
mad platypus 2 4 Hotaki illusione blu (2d6)
2022-06-02
05:31:28
venom otter 2 (1d6)
2022-06-02
05:31:16
venom otter 6 BANG BANG! (1d6)
2022-06-01
22:52:32
mad lion 1 3 Command Roll (2d6)
2022-06-01
21:03:04
liquid unicorn 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 (10d4)
2022-06-01
20:54:34
liquid unicorn 1 1 2 3 5 5 5 5 5 (9d6)
2022-06-01
20:49:29
liquid unicorn 3 (1d4)
2022-06-01
20:42:30
flapping zebra 1 (1d8)
2022-06-01
20:42:12
flapping zebra 2 2 4 4 5 6 6 6 (8d6)
2022-06-01
20:41:53
liquid unicorn 1 1 2 2 3 3 4 5 5 5 6 9 (11d6+1d10)
2022-06-01
20:41:44
flapping zebra 1 6 6 7 8 9 (6d10)
2022-06-01
20:31:56
phase platypus 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 6 (5d6+3d6+1d10+2d6+2d10+1d6)
2022-06-01
20:28:50
flapping zebra 6 (1d8)
2022-06-01
20:28:24
flapping zebra 1 1 3 4 5 10 (6d10)
2022-06-01
20:27:35
flapping zebra 1 2 3 3 3 4 4 6 (8d6)
2022-06-01
20:23:52
flapping zebra 5 (1d10)
2022-06-01
20:19:30
crazy snake 8 (1d20)
2022-06-01
20:17:56
massive otter 11 (1d20)
2022-06-01
20:17:23
massive otter 10 (1d20)
2022-06-01
20:15:09
massive otter 4 (1d20)
2022-06-01
20:15:02
massive otter 19 (1d20)
2022-06-01
20:14:58
massive otter 20 (1d20)
2022-06-01
20:14:54
massive otter 20 (1d20)
2022-06-01
20:14:39
massive otter 20 (1d20)
2022-06-01
20:14:36
massive otter 6 (1d20)
2022-06-01
20:12:41
massive otter 12 18 (2d20)
2022-06-01
20:12:39
massive otter 2 17 (2d20)
2022-06-01
20:12:21
massive otter 4 (1d10)
2022-06-01
20:12:20
massive otter 2 (1d10)
2022-06-01
20:08:04
massive otter 4 19 (2d20)
2022-06-01
20:08:03
massive otter 7 13 (2d20)
2022-06-01
20:07:08
massive otter 10 (1d20)
2022-06-01
20:03:28
massive otter 2 5 (2d20)
2022-06-01
20:03:27
massive otter 1 8 (2d20)
2022-06-01
20:00:36
massive otter 8 11 (2d20)
2022-06-01
19:59:45
massive otter 1 3 (2d20)
2022-06-01
19:59:44
massive otter 5 11 (2d20)
2022-06-01
19:48:34
massive otter 13 18 (2d20)
2022-06-01
19:48:32
massive otter 6 10 (2d20)
2022-06-01
19:45:21
massive otter 3 (1d6)
2022-06-01
19:45:05
massive otter 6 (1d6)
2022-06-01
19:44:19
massive otter 18 19 (2d20)
2022-06-01
19:44:10
massive otter 13 20 (2d20)
2022-06-01
19:44:06
massive otter 17 18 (2d20)
2022-06-01
19:41:56
massive otter 3 4 6 (3d6)
2022-06-01
19:41:54
massive otter 1 1 1 (3d6)
2022-06-01
19:41:48
massive otter 3 6 6 (3d6)
2022-06-01
19:41:42
massive otter 1 5 6 (3d6)
2022-06-01
19:41:34
massive otter 1 2 4 (3d6)
2022-06-01
19:41:26
massive otter 1 5 5 (3d6)
2022-06-01
19:41:19
massive otter 1 3 5 (3d6)
2022-06-01
19:41:10
massive otter 5 5 6 (3d6)
2022-06-01
19:40:27
massive otter 15 (1d20)
2022-06-01
19:40:23
massive otter 5 (1d20)
2022-06-01
19:38:08
massive otter 2 (1d6)
2022-06-01
19:38:03
massive otter 4 (1d20)