Descrizione 

Dado 

2021-12-09
10:36:37
big tiger 1 (1d3)
2021-12-09
10:36:36
big tiger 1 (1d3)
2021-12-09
10:36:09
big tiger 2 (1d3)
2021-12-09
10:36:08
big tiger 3 (1d3)
2021-12-09
10:36:07
big tiger 3 (1d3)
2021-12-09
10:36:05
big tiger 2 (1d3)
2021-12-09
10:24:56
big tiger 2 (1d3)
2021-12-09
10:24:55
big tiger 3 (1d3)
2021-12-09
10:24:54
big tiger 1 (1d3)
2021-12-09
10:24:53
big tiger 3 (1d3)
2021-12-09
10:24:42
big tiger 2 (1d3)
2021-12-09
10:24:41
big tiger 3 (1d3)
2021-12-09
10:24:40
big tiger 3 (1d3)
2021-12-09
10:24:39
big tiger 1 (1d3)
2021-12-09
10:24:32
big tiger 2 (1d3)
2021-12-09
10:24:31
big tiger 1 (1d3)
2021-12-09
10:24:30
big tiger 3 (1d3)
2021-12-09
10:24:29
big tiger 3 (1d3)
2021-12-09
10:24:28
big tiger 1 (1d3)
2021-12-09
10:24:23
big tiger 2 (1d3)
2021-12-09
10:24:04
big tiger 3 (1d3)
2021-12-09
10:24:03
big tiger 2 (1d3)
2021-12-09
10:24:02
big tiger 2 (1d3)
2021-12-09
10:24:01
big tiger 2 (1d3)
2021-12-09
10:24:00
big tiger 2 (1d3)
2021-12-09
10:21:20
big tiger 2 (1d3)
2021-12-09
10:21:18
big tiger 1 (1d3)
2021-12-09
10:21:17
big tiger 3 (1d3)
2021-12-09
10:21:04
big tiger 3 (1d3)
2021-12-09
10:20:47
big tiger 2 (1d3)
2021-12-09
10:20:46
big tiger 3 (1d3)
2021-12-09
10:20:45
big tiger 1 (1d3)
2021-12-09
10:20:44
big tiger 3 (1d3)
2021-12-09
10:20:28
big tiger 3 (1d3)
2021-12-09
10:20:27
big tiger 1 (1d3)
2021-12-09
10:20:26
big tiger 1 (1d3)
2021-12-09
10:20:21
big tiger 1 (1d3)
2021-12-09
10:20:18
big tiger 3 (1d3)
2021-12-09
10:20:17
big tiger 2 (1d3)
2021-12-09
10:20:16
big tiger 2 (1d3)
2021-12-09
10:20:15
big tiger 2 (1d3)
2021-12-09
10:20:14
big tiger 2 (1d3)
2021-12-09
10:20:13
big tiger 3 (1d3)
2021-12-09
00:22:23
venom mantis 10 (1d10)
2021-12-09
00:22:22
venom mantis 7 (1d10)
2021-12-09
00:22:21
venom mantis 8 (1d10)
2021-12-09
00:22:19
venom mantis 7 (1d10)
2021-12-09
00:22:11
venom mantis 3 (1d3)
2021-12-09
00:22:09
venom mantis 3 (1d3)
2021-12-09
00:22:08
venom mantis 3 (1d3)
2021-12-06
19:18:55
drunken spider 4 10 10 15 (4d20)
2021-12-06
19:18:54
drunken spider 2 8 9 19 (4d20)
2021-12-06
19:18:53
drunken spider 3 5 17 19 (4d20)
2021-12-06
19:18:50
drunken spider 3 4 4 13 (4d20)
2021-12-06
19:18:28
drunken spider 4 10 12 20 (4d20)
2021-12-06
19:18:27
drunken spider 3 5 7 15 (4d20)
2021-12-06
19:18:26
drunken spider 3 3 14 20 (4d20)
2021-12-06
19:18:25
drunken spider 1 3 11 14 (4d20)
2021-12-06
19:18:24
drunken spider 7 9 9 13 (4d20)
2021-12-06
19:18:13
drunken spider 2 (1d6)
2021-12-06
19:17:45
drunken spider 5 (1d6)
2021-12-06
17:23:19
drunken platypus 2 (1d3)
2021-12-06
17:23:18
drunken platypus 3 (1d3)
2021-12-06
17:23:17
drunken platypus 3 (1d3)
2021-12-06
17:23:09
drunken platypus 5 (1d10)
2021-12-06
17:23:07
drunken platypus 5 (1d10)
2021-12-06
17:23:03
drunken platypus 5 (1d10)
2021-12-06
17:22:59
drunken platypus 6 (1d10)
2021-12-06
02:57:52
drunken platypus 4 (1d10)
2021-12-06
02:57:51
drunken platypus 5 (1d10)
2021-12-06
02:57:50
drunken platypus 7 (1d10)
2021-12-06
02:57:48
drunken platypus 6 (1d10)
2021-12-06
02:57:39
drunken platypus 3 (1d3)
2021-12-06
02:57:38
drunken platypus 2 (1d3)
2021-12-06
02:57:34
drunken platypus 1 (1d3)
2021-12-06
01:35:56
rowling leviathan 5 Seiten Focacciella (1d6)
2021-12-06
01:33:21
tiny squid 3 Batman Secondo tiro (1d6)
2021-12-06
01:25:11
magenta monkey 2 Floyd @gara di bevute (1d6)
2021-12-06
01:22:54
tiny squid 6 Batman Secondo tiro (1d6)
2021-12-06
00:43:38
tiny squid 5 Batman (1d6)
2021-12-06
00:43:27
magenta monkey 5 Floyd @gara di bevute (1d6)
2021-12-05
22:06:10
liquid leontophone 1 2 2 2 (4d2)
2021-12-05
22:06:05
liquid leontophone 1 1 1 2 (4d2)
2021-12-05
22:05:46
liquid leontophone 1 1 1 1 (4d2)
2021-12-05
22:05:38
liquid leontophone 2 2 2 2 (4d2)
2021-12-05
22:05:21
liquid leontophone 1 1 1 2 (4d2)
2021-12-05
22:05:17
liquid leontophone 1 1 1 2 (4d2)
2021-12-05
22:04:58
liquid leontophone 1 1 2 2 (4d2)
2021-12-05
22:04:54
liquid leontophone 1 2 2 2 (4d2)
2021-12-05
22:04:36
liquid leontophone 1 2 2 2 (4d2)
2021-12-05
22:04:33
liquid leontophone 1 1 2 2 (4d2)
2021-12-05
22:04:25
liquid leontophone 1 1 1 2 (4d2)
2021-12-05
22:04:21
liquid leontophone 1 1 2 2 (4d2)
2021-12-05
22:04:14
liquid leontophone 1 1 1 2 (4d2)
2021-12-05
22:04:10
liquid leontophone 1 1 2 2 (4d2)
2021-12-05
22:03:54
liquid leontophone 1 1 2 2 (4d2)
2021-12-05
22:03:51
liquid leontophone 1 1 2 2 (4d2)
2021-12-05
22:03:34
liquid leontophone 1 1 1 2 (4d2)
2021-12-05
22:03:28
liquid leontophone 1 2 2 2 (4d2)
2021-12-05
22:03:11
liquid leontophone 2 2 2 2 (4d2)