Descrizione 

Dado 

2018-09-21
10:34:27
mad spider 9 16 (2d20)
2018-09-21
10:34:13
mad spider 9 12 (2d20)
2018-09-21
10:34:08
mad spider 12 19 (2d20)
2018-09-21
10:33:58
mad spider 10 17 (2d20)
2018-09-21
10:33:41
mad spider 16 20 (2d20)
2018-09-21
10:33:00
mad spider 10 20 (2d20)
2018-09-21
10:32:53
mad spider 13 19 (2d20)
2018-09-21
10:32:44
mad spider 8 10 (2d20)
2018-09-21
10:32:36
mad spider 12 20 (2d20)
2018-09-21
10:32:33
mad spider 4 4 (2d6)
2018-09-21
10:32:00
mad spider 3 4 (2d6)
2018-09-21
10:31:19
mad spider 14 19 (2d20)
2018-09-21
10:31:12
mad spider 5 (1d20)
2018-09-21
10:27:32
mad spider 2 13 (2d20)
2018-09-21
10:27:19
mad spider 4 7 (2d20)
2018-09-21
10:26:52
mad spider 5 5 (2d20)
2018-09-21
10:26:38
mad spider 15 16 (2d20)
2018-09-21
10:25:14
mad spider 13 15 (2d20)
2018-09-21
10:25:12
mad spider 3 17 (2d20)
2018-09-21
10:25:07
mad spider 3 19 (2d20)
2018-09-21
10:25:05
mad spider 2 9 (2d20)
2018-09-21
10:25:02
mad spider 1 10 (2d20)
2018-09-21
10:24:58
mad spider 1 7 (2d20)
2018-09-21
10:24:52
mad spider 8 14 (2d20)
2018-09-21
10:24:47
mad spider 6 8 (2d20)
2018-09-21
10:24:40
mad spider 1 19 (2d20)
2018-09-21
10:24:31
mad spider 1 13 (2d20)
2018-09-21
10:24:30
mad spider 1 3 (2d20)
2018-09-21
10:24:20
mad spider 2 9 (2d20)
2018-09-21
10:24:05
mad spider 3 10 (2d20)
2018-09-21
10:22:04
mad spider 11 14 (2d20)
2018-09-21
10:20:44
mad spider 10 20 (2d20)
2018-09-21
10:20:42
mad spider 7 9 (2d20)
2018-09-21
10:19:05
mad spider 11 14 (2d20)
2018-09-21
10:18:59
mad spider 5 18 (2d20)
2018-09-21
10:18:47
mad spider 7 9 (2d20)
2018-09-21
10:18:41
mad spider 13 20 (2d20)
2018-09-21
09:59:39
mad spider 16 19 (2d20)
2018-09-21
09:59:27
mad spider 5 5 (2d20)
2018-09-21
09:59:14
mad spider 1 16 (2d20)
2018-09-21
09:58:48
mad spider 8 11 (2d20)
2018-09-21
09:55:37
mad spider 15 (1d20)
2018-09-21
09:52:31
mad spider 7 (1d10)
2018-09-21
09:48:49
mad spider 2 2 4 (3d6)
2018-09-21
09:48:41
mad spider 4 5 6 (3d6)
2018-09-21
09:48:36
mad spider 5 5 6 (3d6)
2018-09-21
09:48:30
mad spider 2 3 4 (3d6)
2018-09-21
09:48:23
mad spider 3 5 5 (3d6)
2018-09-21
09:48:17
mad spider 4 5 6 (3d6)
2018-09-21
09:48:12
mad spider 3 4 6 (3d6)
2018-09-21
09:47:55
mad spider 3 3 4 (3d6)
2018-09-21
09:47:54
mad spider 1 2 5 (3d6)
2018-09-21
09:47:53
mad spider 1 1 6 (3d6)
2018-09-21
09:47:48
mad spider 1 1 4 (3d6)
2018-09-21
09:11:00
transgenic mantis 4 (1d6)
2018-09-21
09:10:53
transgenic mantis 3 (1d10)
2018-09-21
09:10:34
transgenic mantis 3 (1d6)
2018-09-21
09:10:28
transgenic mantis 8 (1d10)
2018-09-21
09:02:37
transgenic mantis 2 (1d6)
2018-09-21
09:02:23
transgenic mantis 8 (1d10)
2018-09-21
09:02:07
transgenic mantis 1 (1d2)
2018-09-21
09:02:03
transgenic mantis 2 (1d2)
2018-09-21
09:01:49
transgenic mantis 7 (1d7)
2018-09-21
09:01:44
transgenic mantis 6 (1d6)
2018-09-21
09:01:39
transgenic mantis 8 (1d10)
2018-09-20
21:48:05
screaming snake 5 (1d6)
2018-09-20
21:44:23
screaming snake 3 (1d6)
2018-09-20
17:48:16
green boa 2 3 4 7 Max - Self Control (4d10)
2018-09-20
17:27:35
huge aspid 3 6 Deva - Medium (2d6)
2018-09-20
17:05:08
magenta dragonfly 1 14 (2d20)
2018-09-20
16:39:47
transgenic mantis 1 (1d6)
2018-09-20
16:39:42
transgenic mantis 6 (1d10)
2018-09-20
16:39:22
transgenic mantis 1 (1d6)
2018-09-20
16:39:17
transgenic mantis 2 (1d10)
2018-09-20
16:36:56
transgenic mantis 2 (1d6)
2018-09-20
16:36:50
transgenic mantis 8 (1d10)
2018-09-20
16:36:32
transgenic mantis 3 (1d6)
2018-09-20
16:36:25
transgenic mantis 2 (1d10)
2018-09-20
16:34:30
transgenic mantis 5 (1d6)
2018-09-20
16:34:23
transgenic mantis 9 (1d10)
2018-09-20
16:34:03
transgenic mantis 2 (1d6)
2018-09-20
16:33:47
transgenic mantis 2 (1d10)
2018-09-20
15:51:53
magenta cobra 2 5 Manipolazione fiamma lanterna (2d6)
2018-09-20
15:40:19
flapping griffyn 3 (1d8)
2018-09-20
14:56:18
flapping griffyn 7 (1d20)
2018-09-20
14:51:51
flapping griffyn 2 (1d8)
2018-09-20
14:49:45
flapping griffyn 19 (1d20)
2018-09-20
14:46:26
flapping griffyn 2 (1d20)
2018-09-20
14:32:01
liquid lion 5 Frances Erbologia (1d5)
2018-09-20
14:29:46
liquid lion 5 Sertoria Erbologia (1d5)
2018-09-20
14:27:49
liquid lion 2 Eilidh Erbologia (1d5)
2018-09-20
14:27:34
liquid lion 3 Cody Erbologia (1d5)
2018-09-20
14:26:15
liquid lion 2 Ella Erbologia (1d5)
2018-09-20
14:26:07
liquid lion 3 Bonnie Erbologia (1d5)
2018-09-20
14:24:28
liquid lion 3 Janelle Erbologia (1d5)
2018-09-20
14:24:19
liquid lion 2 Susan Erbologia (1d5)
2018-09-20
14:22:11
liquid lion 3 Elaine Erbologia (1d5)
2018-09-20
14:22:02
liquid lion 2 Egil Erbologia (1d5)
2018-09-20
14:19:21
liquid lion 1 Samantha Erbologia (1d5)
2018-09-20
14:19:12
liquid lion 5 Lancelot Erbologia (1d5)